Om barnehagen

Gårdsbarnehagen er en av Kristiansunds minste private barnehager og ligger på gamle Bjerkås gård.

Barnehagen åpnet i 2005, og har per dags dato to avdelinger. 

Satningsområdet for barnehagen er aktiv og utforskende lek i samspill med tradisjoner. 

Friluftsliv står i fokus og barnehagen har flere ulike turområder tilpasset de ulike aldersgruppene. 

 

Barnehagen er ikke allergivennlig.