Kyllingbua

Telefon: 46518356

Kyllingbua er en avdeling for barn fra 3-6 år. Her hos oss har vi fokus på trivsel, lek og læring i barnehagehverdagen. Vi har gode lekmuligheter både ute og inne. Trivsel er viktig da det danner et godt utgangspunkt for både lek og læring. Leken er med på å danne vennskap og skaper et godt sosialt samspill mellom barna i barnehagen. Vi som jobber i barnehagen er med på å legge tilrette for gode læringsprosesser slik at barna får lære med hele seg.