Satsingsområder

Gårdsbarnehagens pedagogiske virksomhet er bygget på et aktivt og utforskende gårds- og friluftsliv. Dette ligger i grunnen for alt vårt arbeid og er en grunnstein. Videre er lek, språk og vennskap byggesteiner i vårt arbeid som alltid er med. Hvert år plukker vi ut et tema som vi setter ekstra fokus på og som kommer i tillegg til selve grunnarbeidet vårt