Foreldrebetaling

 

Barnehagen har kun hele plasser med foreldrebetaling i henhold til gjeldene makspris for barnehager.

Fra 01.08.24 går prisen for en fullplass ned fra 3000,- til 2000,- per måned.

«Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.»

 

Link til mer info:

Foreldrebetaling

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/barnehage-og-spesialpedagogiske-tjenester/pris-betaling-og-moderasjonsordninger/