Foreldrebetaling

 

Barnehagen har kun hele plasser med foreldrebetaling i henhold til gjeldene makspris for barnehager.

«Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.»

 

Link til mer info:

Foreldrebetaling